V. Дайте відповідь.

1. Поясніть значення понять і термінів «низове козацтво», «реєстрове козацтво», «Запорозька Січ», «клейноди», «козацька республіка», «братства», «національно-визвольний рух».

2. Назвіть імена видатних історичних діячів «козацької» доби (додайте фото). У стислому вигляді напишіть у чому ви вбачаєте їх внесок в історію України XVI-XVII ст. (завдання можна виконати і у вигляді таблиці)?

VІ. Дайте відповіді на запитання.

1) Опишіть вигляд козацької чайки, додайте зображення до відповіді.

2) Де і коли українські археологи знаходили рештки козацьких чайок? В якому стані?

3) Яким було спорядження козака — учасника походу?

4) Як козаки вводили в оману турків, щоб вийти в Чорне море?

VІІ. Дайте відповіді на запитання.

1) Що зображено на фотографіях, дайте назви цих архітектурних об’єктів?

2) З чиїми іменами пов’язані ці споруди?

3) До якого архітектурного стилю їх можна віднести?

4) Зробіть опис цього українського архітектурного стилю.

А) _____________ Б) _____________ В) _____________


3053551959121717.html
3053610448289092.html
    PR.RU™