ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

Тема__Розробка ……..___________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Спеціальність _5.02020702«Перукарське мистецтво і декоративна косметика»

Спеціалізація________________________________________________________

Курс_4___ Група_ПК-9-4_

Студент___ __________________________________________/_Петренко О.П._/

(Підпис) (Прізвище І. П.)

Керівник дипломного проектування

________________________/_______________/

(Підпис) (Прізвище І. П.)

Консультанти:

________________________/_______________/

(Підпис) (Прізвище І. П.)

________________________/_______________/

(Підпис) (Прізвище І. П.)

________________________/_______________/

(Підпис) (Прізвище І. П.)

________________________/_______________/

(Підпис) (Прізвище І. П.)

________________________/_______________/

(Підпис) (Прізвище І. П.)

КИЇВ

20___


Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет технологій та дизайну

КОЛЕДЖ

Затверджено

Заступник директора

з навчальної роботи

_________(О.Б. Таран)

________________ 20___ р.

ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Студенту Щербаковій Анасасії Віталївні

(Прізвище, ім'я, по - батькові)

спеціальність 5.02020702 «Перукарське мистецтво та декоративна косметика»

спеціалізація ____________________________________________________________________

курс__3_____ група _ПК-9-4____

ТЕМА

Створення сучасної весільної моделі зачіски на основі національних зачісок та головних уборів України ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ та розробка її технологічної документації

ЗАВДАННЯ

Вступ. Творча частина. Технологічна частина. Економічна частина. Охорона праці. Висновки. Список використаних джерел. Додатки. Графічна частина.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Виконати зачіску на моделі з урахуванням сучасного фарбування волосся та макіяж, згідно призначення та теми дипломного проекту

Дата видачі завдання _____________________Термін закінчення ДП____________________

Керівник дипломного проектування _________________________ / _____________________/

(Прізвище І.П.)

Розглянуто на засіданні циклової комісії _____________________________________________Протокол № ____ від __________ Голова циклової комісії __________ /__________________/Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет технологій та дизайну

КОЛЕДЖ

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни “_____________________________________________”

ТЕМА ПРОЕКТУ__________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Студент гр.________ спеціальність_______________ _________________

(Прізвище І. П.)

Керівник курсового проектування _________________________________

(Прізвище І. П.)

КИЇВ

20____


Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет технологій та дизайну

КОЛЕДЖ

ЗАВДАННЯ

Для курсового проектування

з дисципліни “_______­­­­­­­­___________________________________”

студенту ______________________________________________________

(Прізвище, ім’я та по-батькові)

спеціальність_____________________________________________________

курс _____________ група ___________

ТЕМА ПРОЕКТУ___________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Зміст пояснювальної записки_________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Практична частина__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата видачі завдання “____”________ Термін закінчення “____”_________

Керівник курсового проектування _______________/__________________/

(Прізвище, І.Б.)


Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет технологій та дизайну

КОЛЕДЖ

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни “_____________________________________________”

ТЕМА РОБОТИ __________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Студент гр.________ спеціальність_______________ _________________

(Прізвище І. П.)

Керівник курсового проектування _________________________________

(Прізвище І. П.)

КИЇВ

20____


Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет технологій та дизайну

КОЛЕДЖ


3052408019188302.html
3052476186266955.html
    PR.RU™