ОСОБИСТІСТЬ КЕРІВНИКА ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. 9. Які теорії особистісних якостей керівника ви знаєте?

9. Які теорії особистісних якостей керівника ви знаєте?

10. Охарактеризуйте формулу оптимального рівня діяльності.

11. Яка послідовність дій у процесі прогнозування?

12. Яким повинен бути керівник як командний гравець?

13. Охарактеризуйте індивідуальний стиль управління згідно з
концепцією К. Левіна.Контрольні запитання

1. Назвіть іпостасі сучасного керівника.

2. Визначте три основні ролі керівника.

3. Що мають на увазі під творчим, гнучким мисленням?

4. Дайте визначення поняття «керівник».

5. Які риси характеризують керівника-лідера?

6. Назвіть основні психологічні особливості управлінської ді­
яльності.

7. Охарактеризуйте основні теорії лідерства.

8. Назвіть характеристики, що дають змогу змоделювати осно­
вні якості керівника.ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

Розділ 8


3049099454087566.html
3049158609757071.html
    PR.RU™